USB चार्जर

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-24oV
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.ov
>USB आउटपुट वर्तमान: 1A
>USB: TypeA
>रङ: सेतो

F-USB-12
1

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-24oV
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.ov
>USB आउटपुट वर्तमान: 1A
>USB: TypeA
>रङ: सेतो

F-USB-12B
2

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-24oV
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.ov
>USB आउटपुट वर्तमान: 1A
>USB: TypeA
>रङ: सेतो
(सटर बिना)

F-USB-10B
3

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-24oV
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.ov
>USB आउटपुट वर्तमान: 1A
>USB: TypeA
>रङ: सेतो
.

F-USB-10
4

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-24oV
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.ov
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: TypeA
>रङ: सेतो
.
.
.

F-USB-12C
5

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-24oV
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.ov
>A: USB आउटपुट वर्तमान: 1A
>B: USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>रङ: सेतो
> Legrand मानक भित्ता प्लेटको लागि फिट
(शटर बिना)

F-USB-41
6

USB चार्जर

> प्यानल चिल्लो सतह छ
>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: टाइप A
>रङ: सेतो
.

F-USB-17
7

USB चार्जर

> प्यानल चिल्लो सतह छ
> दुई पोर्ट जडान
>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: A+Type A टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो

F-USB-17B-A/A
8

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: टाइप A
>रङ: सेतो

F-USB-A61-A
9

USB चार्जर (ट्विन पोर्ट)

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: A+Type A टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो

F-USB-A61-A/A
10

USB चार्जर

> तीन टर्मिनल जडान
>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>कुल आउटपुट वर्तमान: 4.2A
>USB: A+Type A टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो
.
.

F-USB-17E-3-A/A
11

USB चार्जर

> तीन टर्मिनल जडान
>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>कुल आउटपुट वर्तमान: 4.2A
> आउटपुट वर्तमान प्रकार-A: 2.1A
> आउटपुट वर्तमान प्रकार-C: 3A
>USB: A+Type C टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो

F-USB-17E-3-A/C
12

USB चार्जर (ट्विन पोर्ट)

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
> आउटपुट वर्तमान प्रकार-A: 2.1A
> आउटपुट वर्तमान प्रकार-C: 2.1A
>USB: A+Type C टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो

F-USB-A61-A/C
13

USB चार्जर (ट्विन पोर्ट)

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
> आउटपुट वर्तमान प्रकार-C: 2.1A
>USB: C+Type C टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो
.

F-USB-A61-C/C
14

USB चार्जर

> तीन टर्मिनल जडान
>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>कुल आउटपुट वर्तमान: 4.2A
>USB: A+Type C टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो
.
.

F-USB-17E-3-C/C
15

USB चार्जर

> प्यानल चिल्लो सतह छ
> तीन टर्मिनल जडान
>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
50/60HZ 0.5A
>USB आउटपुट वर्तमान: 5VDC 3A
9VDC 2A;12VDC 1.5A
>USB: टाइप C
>रङ: सेतो

F-USB-171-PD
16

USB चार्जर

> प्यानल चिल्लो सतह छ
> तीन टर्मिनल जडान
>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
AC50/60HZ, 0.5A
>USB आउटपुट वर्तमान: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
>USB: टाइप A (USB QC3.0 लाई समर्थन गर्नुहोस्)+Type C
(पीडीका लागि समर्थन)
> कुल आउटपुट पावर: 18W अधिकतम।
> सामग्री: पीसी
>रङ: सेतो

F-USB-17E-3-PD/QC
17

USB चार्जर

> प्यानल चिल्लो सतह छ
> तीन टर्मिनल जडान
>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट वर्तमान: 5V = 3A
9V=2A/12V=1.5A
>USB: टाइप A
>रङ: सेतो
.
.
.
.
.

F-USB-17J-QC3.0
18

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: A+Type A टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो
> CB र TUV प्रमाणित

F-USB-26-A/A
19

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: A+Type C टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो/कालो
> CB र TUV प्रमाणित

F-USB-26-A/C
20

USB चार्जर

> प्यानल चिल्लो सतह छ
> दुई अन्त जडान
> एलईडी बत्ती छैन
>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: टाइप A + टाइप A
>रङ: सेतो

F-USB-17C-A/A
21

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: टाइप A + टाइप A
>रङ: सेतो
.
.
.

F-USB-51-A/A
22

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: A+Type A टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो
> CB र TUV प्रमाणित

F-USB-26B-A/A
23

USB चार्जर

>AC इनपुट प्यारामिटरहरू: AC 100-240V
>USB आउटपुट भोल्टेज: DC 5.0V
>USB आउटपुट वर्तमान: 2.1A
>USB: A+Type C टाइप गर्नुहोस्
>रङ: सेतो/कालो
> CB र TUV प्रमाणित

F-USB-26B-A/C
24