Mod० मोड्युलहरू टाइप गर्नुहोस्

प्रकार MO० मोड्युलहरू (*० * mm० मिमी वा *० * २२..5 मिमी)

TYPE 50 MODULES 01

Type 45 प्रकार T1 को लागी एडपेपर

केबल निकास T2

HDMI सकेट T3

ट्विन HDMI T4

HDMI (पुरुष) T5

HDMI + एकल आरसीए T6

TYPE 50 MODULES 02

HDMI + ट्विन आरसीए T7

HDMI + RCA T8

HDMI + F सकेट T9

HDMI + ट्विन एफ सकेट T10

HDMI + 3 एफ सकेट T11

TYPE 50 MODULES 03

RJ45 (Cat.5e) सकेट T12

TJ45 (Cat.5e) जुम्ल्याहा (*० * )०) T13

RJ45 (Cat.5e) सकेट T14

RJ45 (Cat.6e) सकेट T15

TYPE 50 MODULES 04

USB चार्जर T16

USB चार्जर T17

ट्विन यूएसबी चार्जर T18

ट्विन यूएसबी चार्जर T19

ट्विन यूएसबी चार्जर T20

ट्विन यूएसबी चार्जर T21