32२ मोड्युलहरू टाइप गर्नुहोस्

प्रकार 32२ मोड्युलहरू (संयुक्त राज्य अमेरिका)

TYPE 32 MODULES

ट्विन यूएसए सकेट U1 (* * * mm 36 मिमी)

ट्विन यूएसए सकेट U2 (* * * mm 36 मिमी)

ट्विन युएसए सकेट (GFCI) U3 (* * * mm 36 मिमी)

TYPE 32 MODULES 02

१A ए टी रिसेप्टेल U4

२० ए टी रिसेप्टेल U5

१A ए डुप्लेक्स रिसेप्टकल U6

15A WR डुप्लेक्स रिसेप्टेल U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

२० ए GFCI U9

जुम्ल्याहा २.१ ए यूएसबी + १ s ए सॉकडेट डुप्लेक्स U10

जुम्ल्याहा २.१ यूएसबी + २० ए सकेट U11

TYPE 32 MODULES 04

ट्विन २.१ ए USB + एकल १A ए U12

Us यूएसबी, port पोर्ट U13

HDMI + FCA U14

HDMI + 3 FCA U15