प्रकार १२8 प्रकार्य सहायक उपकरण

प्रकार १२8 कार्य सहायक (२CC * mm 36 मिमी)

२ पिन + Pin पिन सकेट D1 २ पिन सकेट D2 २ पिन W / धरती सकेट D3 Pin पिन मल्टि-सकेट D4 Pin पिन फ्ल्याट सकेट D5 Pin पिन सकेट D6
ज्याकेट (Amp डाटा र टेलरको लागि।) D20 RJ45 (AMP।) Cat.5 D21 RJ45 (AMP।) Cat.6 D22 RJ11 (AMP।) D23 ज्याकेट (Luceent डाटा र टेलिको लागि।) D25 RJ11 (लुसेन्ट) D28
ज्याकेट (सिमोन डाटाका लागि) D30 ज्याकेट (पन्डुइट डाटाका लागि) D32 ज्याकेट (अल्काटेल डाटाको लागि) D33 ज्याकेट (डाटाविल डाटाका लागि) A35 ज्याकेट (क्लिपसल डाटाको लागि) D38 ज्याकेट (Nexans डाटा को लागी) D39
ज्याकेट (पोटेभियो ए डाटाको लागि) D40 ज्याकेट (पोटेभियो बी डाटाको लागि) D41 ज्याकेट (कर्निंग डाटाका लागि) D42 ज्याकेट (मोलेक्स डाटाको लागि) D44 टिभी सकेट D50 बीएनसी सकेट A51
φφ. Ear ईयरफोन सकेट D52 DIN (Pin पिन) D53 अडियो सकेट D55 भिडियो सकेट D56 स्टेरियो सकेट D58 USB D59
तोप सकेट (पिन प्रकार) D60 स्पिकर सकेट D62 एस प्रकार सकेट D63 १ Pin पिन VGA (पुरुष) D65 १ Pin पिन VGA (पुरुष) D66 HDMI टिभी सकेट D69
खाली प्लेट D70 USB चार्जर D71