११ 11 सकेट टाइप गर्नुहोस्

प्रकार ११8 SOCKETS (* 36 * mm 36 मिमी)

२ पिन सकेट B2 Pin पिन सकेट B3 Pin पिन मल्टिफेक्टोरियल सकेट B4 Phase चरण w तार १A ए सॉकेट B5 आरजे soc 45 सकेट B21 Cat.6 डाटा सकेट B22
 
 TEL सकेट B23 टिभी सकेट B50  बीएनसी सकेट B51  φφ. ear इयरफोन सकेट B52 DIN (p पिन) B53 अडियो सकेट B55
         
भिडियो सकेट B56 स्टेरियो सकेट B58  USB सकेट B59  तोप सकेट (पिन प्रकार) B60 तोप सकेट (होल प्रकार) B61 स्पिकर सकेट B62
१ p पिन VGA (दुबै पक्ष पिन प्रकार) B63 १ p पिन VGA (दुबै छेउमा प्वाल) B64 १ p पिन VGA (पिन प्रकार) B65 १ p पिन VGA (होल प्रकार) B66 9 पिन VGA (पिन प्रकार) B67 P पिन VGA (होल प्रकार) B68
ट्विन अडियो सकेट B69 खाली प्लेट B70 एस टर्मिनल B71 स्टेज स्टेरियो B72